Oğuz Esen Resmi Fan Clup İndir-Dinle 2011

Kablosuz Ağlarda Hacking [Saldırı ve Güvenlik]

Aşağa gitmek

ikon1 Kablosuz Ağlarda Hacking [Saldırı ve Güvenlik]

Mesaj tarafından Mc Zindan Ankara Style Bir Paz Ocak 17, 2010 12:26 pm

Kablosuz ağların topolojileri hakkında söylenecek çok fazla söz yoktur
aslında. 2 ana bileşeni vardır; istasyonlar (STA - Stations) ve erişim
noktaları (AP - Access Points). Kablosuz ağlar 2 değişik modda
çalışırlar; ad-hoc (peer-to-peer) ve infrastructure. ad-hoc modunda,
kullanıcılar ağdaki bir diğer kullanıcı ile direkt olarak iletişimde
bulunurlar. Infrastructure modunda ise, her kullanıcı (STA) iletişimi
erişim noktası (AP) ile yapar. AP ler kablolu ağlardaki köprü görevi
gören ahantarlama ürünleri ile aynı görev ve yapıdadır.
Kullanıcı ve
erişim noktaları veri transferine başlamadan önce iletişim
kurmalıdırlar. Kullanıcı ile erişim noktası arasındaki bu iletişim
başlangıcında 3 durum söz konusudur:

1. Doğrulanmamış ve ilişkilendirilmemiş (Unauthenticated and unassociated)
2. Doğrulanmış ve ilişkilendirilmemiş (Authenticated and unassociated)
3. Doğrulanmış ve ilişkilendirilmiş (Authenticated and associated)

Gerçek
veri transferi ancak 3. durumda gerçekleşebilir. STA ve AP iletişimde
yönetim çerçevelerini kullandıktan sonraki ana kadar. AP ler belli
zaman aralıkları ile işaret yönetim çerçeveleri yollarlar. Kullanıcı bu
çerçeveyi alır ve kimlik tanımlaması için kimlik tanımlama çerçevesini
yollamaya başlar. Başarılı bir şekilde kimlik tanımlaması
gerçekleştikten sonra kullanıcı ilişkilendirme çerçevesini yollar ve AP
buna yanıt verir.

Kablolu Ağlarda Eşdeğer Protokol
Kablolu
ağlardaki eşdeğer protocol veya WEP, yazarları tarafından ilk olarak
802.1 standardı olarak tasarlandı. WEP, IPSEC gibi güvenli bir ağ
protokolu olma desteği verecek şekilde tasarlanmadı. Fakat eşit
seviyede kişisel güvenlik sağlamaktaydı. WEP, radyo dalgaları
üzerindeki verilerin şifrelenesini sağlamaktaydı. WEP, kablosuz ağlara
izinsiz girişleri engellemek için kullanıldı. WEP normalde başlangıç
değeri olarak kullanımda değildir. Eğer kullanıma açılırsa, gönderilen
her paket şifreli olarak iletilecektir.
WEP protokolü, BBS (Basic
Set Service)lerde paylaşılmış olan gizli anahtar mantığına dayalıdır.
Bu anahtar veri paketlerini göndermeden önce şifrelemek ve bunların
veri bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılır. WEP, akış (stream)
şifreleme olan RC4 algoritmasını kullanır. Akış şifreleme, kısa
anahtardan sonsuz sahte rastgele anahtara (infinite pseudo-random key)
genişletilmiştir.

WEP Şifreleme Algoritması
- ICV olarak
bilinen, Bütünlük algoritması, bütünlük kontrol değerini ürettiği halde
şifresiz metin yollanır. CRC-32 nin kullanımına ait özellikler 802.11
standartlarında belirtilmiştir.
- Bütünlük kontrol değeri, şifresiz metinin sonuna eklenir
-
24 bit başlangıç durumu vektörü (IV - initialization vector) yaratılır
ve gizli anahtar içine sıralanır. Sonra WEP sahte rastgele numara
yaratıcısına (PRNG - pseudo-random number generator)kök değer
yaratılmak üzere yollanır
- PRNG anahtar sırasını çıkartır
- Veri yaratılan bu anahtar sırası ile XORing tarafından şifrelenir
- IV, şifresiz metnin sonundaki koruma çerçevesini temizler ve yollar.
Şifrenin
çözülmesindeki karmaşıklık, yukarıdaki algoritmaya bakılarak kolaylıkla
görülebilir. IV, gizli ahantarın ömrünü uzatmada kullanılır.

WEP 2
IEEE,
WEP protocolünü 2001 de değiştirmeyi amaçlıyordu. Birkaç kusurdan sonra
orjinal olanı keşfedildi. Yeni uyarlaması, WEP2, IV alanını 24 bit den
128 bit e arttırdı ve Cerberus V desteği sağladı. Sonuçta problemler
tekrar başgöstermedi. WEP2 nin bütünü için tamamen bir destek henüz
hazırlanmadı.
Açık Sistem Kimlik Tanımlaması (Open System Authentication)
Her
kablosuz ağ 2 kimlik tanımlama sistemine sahiptir. Açık sistem kimlik
tanımlaması ilk olup, 802.11 için başlangıç protokolüdür. Sistem her
kimlik tanımlaması isteyene bu kimlik tanımlaması sistemini tavsiye
etmektedir. Eğer kullanıma açık ise, belirtilen tecrübelerden dolayı
kimlik tanımlama yönetim çerçevelerinin şifresiz metin olarak
yollanmasında WEP hiç yararlı değildir.

Erişim Kontrol Listesi
Bu
güvenlik özelliği 802.11 standardında tanımlanmamıştır. Fakat
üreticiler tarafından kullanılarak standart güvenlik önlemlerine ek
olarak daha iyi bir güvenlik sağlamaktadır. Erişim Kontrol Listeleri,
kullanıcının sahip olduğu kablosuz ağ kartındaki MAC adrelerine göre
yapılır. AP ler kullanıcının ağı kullanmasını bu erişim kontrol
listelerine göre sınırlandırırlar. Eğer kullanıcının MAC adresi listede
varsa ve ağa ulaşım için izin verilmişse erişime izin verilir. Diğer
halde erişim engellenecektir.
Kapalı Ağ Erişim Kontrolü (Closed Network Access Control)
Bu
özellik sistem sorumlusunun ister kapalı ister açık ağda kullanımına
izin verir. Açık ağ demek, herkezin ağa girişine izin verilmiş olması
demektir. Ağ kapalı iken, sadece SSID si veya ağ ismi bilinen
kullanıcılar katılabilir. Ağ ismi paylaşımlı anahtar görevi görecektir.

Kablosuz Ağlarda Saldırı
Bir
çoğunuz bu bölümü daha ilginç bulacaksınız, çünki bu bölümde kablosuz
ağ ile uzlaşabilmek, bant genişliğini çalabilmek ve sadece eğlence
amaçlı olan en yaygın saldırı teknikleri anlatılacaktır. Eğer
yakınınızda bir kablosuz ağ varsa veya geniş bir kablosuz ağ kullanımı
olan bir yerde çalışıyorsanız, açıklanacak olan bu saldırı tiplerinin
%98 i başarıyla sonuç verecektir.
Saldırganların saldırıda
bulundukları kablosuz ağların %95 i tamamen korunmasızdır. Yürürlükteki
standarda göre (802.11b) bant genişliği 11 Mbps e kadardır. Eğer
saldırılan ağ başlangıç değerlerini kullanıyor ise, saldırgan bütün
bant genişliğini kullanabilecektir. Çok inandırıcı bir örneği aşağıdaki
linkte bulabilirsiniz:
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
# AP Yanıltma (Spoof) ve MAC Adresi Dinleme (Sniff)
Güçlü
kimlik formları kullanıldığında ALC (Erişim Kontrol Listeleri) ler
kabul edilebilir bir güvenlik seviyesi sağlamaktadırlar. Ne yazık ki
aynı şey MAC adresleri için geçerli değildir. MAC adresleri WEB
kullanılabilir durumda iken dahi şifresiz metin olarak saldırgan
tarafından kolaylıkla dinlenebilir. Ayrıca, kablosuz ağ kartlarının bir
yazılım vasıtası ile MAC adresleri kolaylıkla değiştirilebilir.
Saldırgan tüm bu avantajları kullanarak ağa nüfuz edebilmektedir.
MAC
adresini dinlemek çok kolaydır. Paket yakalama yazılımı kullanarak
saldırgan kullanılan bir MAC adresini tespit eder. Eğer kullandığı
kablosuz ağ kartını izin veriyorsa MAC adresini bulduğu yeni MAC
adresine değiştirebilir ve artık hazırdır.
Eğer saldırgan yanında
kablosuz ağ ekipmanı bulunduruyorsa ve yakınında bir kablosuz ağ varsa,
artık aldatma (spoof) saldırısı yapabilir demektir. Aldatma saldırısı
yapabilmek için, saldırgan kendine ait olan AP yi yakınındaki kablosuz
ağa göre veya güvenebileceği bir internet çıkışı olduğuna inanan bir
kurbana göre ayarlamalıdır. Bu sahte AP nin sinyalleri gerçek AP den
daha güçlüdür. Böylece kurban bu sahte AP yi seçecektir. Kurban bir
kere iletişime başladıktan sonra, saldırgan onun şifre, ağ erişim ve
diğer önemli bütün bilgilerini çalacaktır. Bu saldırının genel amacı
aslında şifre yakalamak içindir.

WEP Saldırıları
Şifresiz Metin Saldırıları
Bu
saldırıda saldırgan şifreli ve şifresiz metinleri ikisinede sahiptir.
Ortada olmayan tek şey anahtardır. Anahtarı elde edebilmek için
saldırgan hedef sisteme küçük bir veri parçası yollar ve buna karşılık
yollanan veriyi yakalar. Bu verinin ele geçirilmiş olması demek IV nin
ele geçirilmiş olması demektir. Şimdi saldırgan sözlük kullanarak
(brute-force) anahtarı bulacaktır.
Başka bir şifresiz metin
saldırısı basit bir şekilde XOR kullanarak sistem akış ahantarınının
çalınmasdır. Eğer saldırgan şifresiz ve şifreli metne sahipse, şifreli
metne XOR kullanarak anahtarı elde edebilir. Saldırgan doğru IV ile
akış anahtarını kullanabilir ve paketlere kimlik tanımlaması olmayan
kablosuz ağ bilgisi enjekte ederek erişim noktasına yollar.

Şifreli Akışın Yeniden Kullanımı (Cipher Stream Reuse)
Bu
problem saldırganın WEP paketindeki (şifreli paket) akış anahtarını
bulmasını sağlar. WEP şifreleme algoritması başlangıç durumuna getirme
vektörünü küçük alanlar halinde bildirir. Bu akış şemasında saldırgan
sisteme çeşitli IV paketleri göndererek akış anahtarını yakalar.
Saldırgan şifresiz mesaj ile XORing kullanarak şifreli mesajı şifresiz
duruma getirir. (Not: saldırı hem şifreli hemde şifresiz metin
içermelidir) Sonra, ağdaki kimlik tanımlaması veri trafiği sırasında,
saldırgan araya girebilir ve akış anahtarını kullanarak bunu şifresiz
metine çevireilir.

Fluhrer-Mantin-Shamir Araştırması (Fluhrer-Mantin-Shamir Research)
Bu
araştırma projesi Ağustos 2001 de Cisco firmasından Scott Fluhrer,
“Computer Science Department of The Weizmann Institute in Israel” den
Itsik Mantin ve Adi Shamir tarafından yayınlandı. Proje RC4 deki
Anahtar Zamanlama Algoritmasındaki (KSA - Key Scheduling Algorithm)
zayıflıklar hakkındadır.
Bu grup KSA de 2 zayıflık keşfetmişlerdir.
Bu grubun proje sayfalarında açıklanan saldırı tekniği hem WEP (24 bit)
hemde WEP2 (128 bit) anahtarlarını kırmaktadır. Adam Stubblefield veya
Rice Üniversitesi ve AT&T laboratuvarlarından John Loannidis ve
Aviel Rubin bu saldırı tekniğini onayladılar. Saldırı onaylandıktan
sonra 2 yeni yazılım kullanıma sunuldu (AirSnort ve WEPCrack). Bunların
kaynak kodu asla yayınlanmadı.

Ortadaki Adam Saldırısı (Man-in-the-middle)
Bu
kategorideki birçok saldırı ARP zehirlemesine (ARP poisoning) veya
önbellek zehirlenmesine (Cache poisoning) dayanmaktadır. Temel olarak,
ARP aldatması (ARP Spoofing), IP ve Ethernet protokollerinin kesintiye
uğratılması metodudur. Bundan dolayı bu kısım ARP protokolleri veya ARP
saldırıları ile alakalı değildir. Bu kısımda kısaca saldırılar ve
amaçlarına değineceğiz.
Saldırgan, hedef ağdaki AP ile aynı tipteki
bir özel sanal ağ sunucusunu birleştirir. Kullanıcı gerçek sunucuya
ulaşmak istediğinde, aldatılmış olan sunucu cevap verir, böylece
kullanıcı sahte sunucuya bağlanır.
Bu tipteki saldırılar bu yazıda anlatılamayacak kadar karmaşıktır. Fakat daha fazla bilgi için [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] adresinden ARP zehirlenmesi hakkındaki dökümanlara bakabilirsiniz.

Kısa-süreli fırsat (Low-Hanging Fruit)
Kablosuz
ağlara saldırı yapan saldırganlar kuvvetle muhtemel bu saldırı ile
başlayacaklardır. Çünki birçok ağ tamamen korumasızdır ve WEP başlangıç
değeri olarak kullanıma açık değildir.
Bütün saldırganlar saldırı
için kablosuz ağ kartı ve tarama yazılımları gibi (yazının sonunda bu
konuda bazı linkler vereceğim) araçlara ihtiyaç duyar. Saldırganlar
tarama yaparak bağlantıya açık AP ler bulmayı ve bağlanmayı amaçlarlar.
Bunu bedava internet ulaşımı veya bu ağ üzerinden saldırı yapabilmek
için yaparlar. Asıl saldırıyı yapacağı ağa başka bir ağ üzerinden
saldırması onun yakalanma riskini ortadan kaldırır.

Kablosuz Ağları Güvenli Hale Getirme
Kablosuz
ağlar çok popüler firmalar tarafından kullanılmaya başlandı, çünki bu
tip ağlar kullanıcılarının rahatça binada dolaşarak ağda kalmalarını ve
internete çıkmalarını sağlamaktadır. Yeni teknolojiler iyi güvenlik
seviyesinde başarısızlardır. Kablosuz iletişim de bunun dışında
değildir. Bu bölümde kablosuz ağlarda güvenliği arttırmanın en bilinen
yöntemlerini anlatacağım.

MAC Adres Filtreleme
Bu metod, AP
ile iletişim kurmaya izin verilmiş kullanıcıların kablosuz ağ
kartlarının MAC adreslerinin listelenmesi ve kullanılmasıdır. Eğer
birkaç AP varsa, bu listeler kullanıcının iletişimde bulunacağı bütün
AP lerde tanımlanmalıdır. Sistem sorumluları bu listeleri güncelleme
konusunda çok dikkatli olmalıdır. Yine de bu metod bir korunmasızdır
(yukarıda anlatıldığı gibi) ve güvenli kablosuz ağlar için yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır.

WEP
Yukarıda anlatılan duruma göre,
WEP, AP ile kullanıcı arasındaki iletişim için kesin bir veri şifreleme
sağlamaktadır. Fakat WEP mutlaka kullanıma açılmalıdır, çünki saldırgan
için daha rahat girilebilecek bir ağ yaratmaya ihtiyacımız yok. Tekrar
söylemek gerekirse, bu metod da değişik saldırılar ile geçilebilir.

SSID (Ağ Kimliği - Network ID)
Güvenli
kablosuz ağlarda ilk kullanım denemesi Ağ Kimliğidir (SSID). Kablosuz
kullanıcı AP ile iletişim kurma başlangıcında iken SSID
gönderilmektedir. SSID 7 digit ve hem rakam hemde harflerden oluşan,
hem AP hemde kullanıcı kablosuz ağ kartlarına zor kodlanabilen bir
kimliktir. SSID nin kullanımı ise, AP tarafından iletişime izin verilen
doğru Ağ Kimliği taşıyan kullanıcılar tarafından gerçekleşir. WEP in
kullanıma açılması ile, SSID şifreli bir şekilde yollanır, fakat eğer
saldırgan fiziksel olarak aygıta ulaşabiliyorsa, SSID yi bulabilir
çünki şifresiz metn olarak saklanmaktadır.
SSID saldırgan tarafında bir kere ele geçirilirse, sistem sorumlusu yeni bir SSID yi elle tanımlamak zorundadır.

Ateş Duvarları
Ateş
Duvarı kullanımı kablosuz ağlarda izinsiz girişleri engellemek için
muhtemelen tek güvenlik özelliğidir. Aşağıda bahsedildiği gibi, ağa
ulaşım sadece IPSec, Güvenli Kabuk (Secure Shell) veya VPN ile
sağlanmalıdır. Böylece ateş duvarı sadece IPSec veya Güvenli Kabuk
trafiğine göre ayarlanabilir. Kablosuz ağlardan kablolu ağlara erişimi
örneklemek gerekirse:
1. Kablosuz kullanıcıya kimlik tanımlaması
yapılmıl olmalı ve AP ile iletişimi sağlanmalıdır. Daha iyi güvenlik
için, AP lerde MAC adres filtrelemesi uygulanmalıdır.
2. AP ler IP
isteklerini DHCP sunucuya yollar. Sunucu kullanıcıya bir adres ataması
yapar. Adres ataması yapıldıktan sonra, kablosuz kullanıcı kablosuz ağa
dahil olur. Eğer bu kullanıcı kablolu ağa girmek isterse IPSec VPN
tüneli veya Güvenli Kabuk’ran biri uygulanmalıdır.
Ateş duvarının sadece güvenli bağlantıları kabul etmesi çok önemlidir, diğer tüm bağlantı isteklerine kapalı olmalıdır.

Erişim Noktaları (AP - Access Point)
Erişim
noktaları MAC adres filtrelemeye olanak sağlarlar ve öyle de konfigüre
edilmelidirler zaten. Bunun yanında MAC adresleri dinlenebilir
(Yukarıya bakınız). Sistem sorumluları AP lerin güvenli bir noktada
olmasına dikkat etmelidirler, ki izinsiz fiziksel erişim sağlanamasın.
AP
ler telnet, web tarayıcı veya SNMP ile konfigüre edilebilir. Size
sadece telnet ile konfigüre etmenizi ve iğer tüm yolları kapatmanızı
tavsiye ederiz.
Tasarımda Dikkat Edilecekler (Design Considerations)
Güvenli
kablosuz ağlar gerçekleştirmeden önce ağı doğru tasarlamak çok
önemlidir. Doğru tasarlanmış ağlar bazı kablosuz ağ risklerini
azaltacaktır.
Bazı doğru tasarım ipuçları:
1. Kablosuz ağınızı VPN ve ACL ile koruyunuz
2. Eğer WEP kullanıma açık değilse erişim noktalarınızı (AP) asla kablolu ağınıza bağlamayınız
3. Erişim noktalarınızı (AP) asla ateş duvarının arkasına koymayınız
avatar
Mc Zindan Ankara Style
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3104
Aktiflik Puanı : 11268
Kayıt tarihi : 26/11/09
Yaş : 26
Nerden : ankara

http://www.amasyateknoloji.tk

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz