Oğuz Esen Resmi Fan Clup İndir-Dinle 2011

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) Mübarek İsimleri ve Anlamları

Aşağa gitmek

ikon1 PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) Mübarek İsimleri ve Anlamları

Mesaj tarafından Mc Zindan Ankara Style Bir Salı Mayıs 18, 2010 2:12 pm

HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) MÜBAREK İSİMLERİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

[Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Ey Allâh’ım! Aşağıda isimleri zikr edilen

Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]
1. Muhammedun (sas)
2. Mahmûdun (sas)
3. Ahmedu (sas)
4. Hâmidun (sas)
5. Kâsimun (sas)
6. Âkibun – Arkadan gelen (sas)
7. Hatemun – Mühür, Sonuncu (sas)
8. Mâhin (sas)
9. Dâin – Çağıran (sas)
10. Sirâcun – Işık kaynağı (sas)
11. Münîrun – Aydınlatan (sas)
12. Hâşirun – Toplayan (sas)
13. Mübeşşirun – Müjdeleyen (sas)
14. Nezîrun – Uyaran (sas)
15. Münzirun – Uyarması şiddetli (sas)
16. Rasûlun (sas)
17. Mürselun – Elçi (sas)
18. Nebiyyun (sas)
19. Mehdiyyun – Hidâyete ermiş (sas)
20. Muhtedin – Hidâyete kavuşmuş (sas)
21. Halîlun – Dost (sas)
22. Habîbun – Sevgili (sas)
23. Tabîbun – Derde devâ (sas)
24. Tâhâ (sas)
25. Yâsîn (sas)
26. Mustafâ – Seçilmiş (sas)
27. Müctebâ – Tercih edilmiş (sas)
28. Mürtezâ – Kendisinden hoşnut olunan (sas)
29. Nûrun Mübîn – Apaçık nûr (sas)
30. Burhânun – Açık delil (sas)
31. Nâsırun – Yardımcı (sas)
32. Kâimun (sas)
33. Hâfizun – Koruyucu (sas)
34. Şâhidun (sas)
35. Şehîdun (sas)
36. Âdilun (sas)
37. Âlimun (sas)
38. Halîmun (sas)
39. Safiyyun – Temiz, Pâk (sas)
40. Huccetun – Delil (sas)
41. Beyânun (sas)
42. Mutîun – İtaatkâr (sas)
43. Mezkûrun – Adı geçen, Anılan (sas)
44. Vâizun (sas)
45. Sâhibun – Arkadaş (sas)
46. Nâtikun – Konuşan (sas)
47. Sâdikun – Doğru, Bağlı (sas)
48. Musaddikun – Tasdik eden (sas)
49. Muzafferun (sas)
50. Mekkiyyun – Mekke’li (sas)
51. Medeniyyun – Medîne’li (sas)
52. Ebtâhiyyun – Ebtah kabilesinden (sas)
53. Kureyşiyyun – Kureyş’li (sas)
54. Arabiyyun – Arap (sas)
55. Hâşimiyyun – Hâşim soyundan (sas)
56. Azîzun (sas)
57. Harîsun – Çok bağlı ve düşkün (sas)
58. Raûfun – Acıma duyan, Yumuşak (sas)
59. Rahîmun (sas)
60. Cevâdun – Cömert (sas)
61. Ganiyyun – Zengin, Muhtaç değil (sas)
62. Fettâhun – Açan (sas)
63. Alîmun (sas)
64. Münîbun – Yönelen (sas)
65. Hatîbun (sas)
66. Fasîhun – Net konuşan (sas)
67. Reşîdun (sas)
68. Tâhirun (sas)
69. Mutahharun (sas)
70. İmâmun – Önder (sas)
71. Emîrun – Kumandan (sas)
72. Mütevessitun – Orta yolu tutan (sas)
73. Sâbikun – Geçen (sas)
74. Muktesidun – İktisatlı (sas)
75. Evvelun (sas)
76. Âhirun (sas)
77. Zâhirun (sas)
78. Bâtınun (sas)
79. Şâfiun – Şefaat eden (sas)
80. Müşeffeun – Şefaat edilen (sas)
81. Hâdin – Hidayete kavuşturan (sas)
82. Muhallilun – Çözen, Ayıran (sas)
83. Muharrimun – Haram kılan (sas)
84. Âmirun – Emreden (sas)
85. Nâhin – Meneden, Yasaklayan (sas)
86. Hakîmun (sas)
87. Karîbun – Yakın (sas)
88. Şâkirun (sas)
89. Şekûrun – Çok şükreden (sas)
90. Sabûrun – Çok sabırlı (sas)
91. Rakîbun – Gözeten (sas)
92. Müzzemmilun – Örtünen (sas)
93. Müddessirun – Örtüye bürünen (sas)
94. Muallâ – Yüce (sas)
95. Müzekkâ – Temizlenmiş (sas)
96. Müşfikun – Şefkatli (sas)
97. Muhsinun – İhsan eden (sas)
98. Mütemmimun – Tamamlayan (sas)

Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm,
velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi
vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ
MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil
müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike
essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi
aleyhim ecmaîn.

Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm)
Mübârek İsimleri ve Mânâları -2


Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
Âdil: Adaletli
Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Alî: Çok yüce
Âlim: Bilgin, bilen
Allâme: Çok bilen
Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşir: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbâr: Kahredici, gâlip
Cevâd: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
Gâlip: Hâkim ve üstün olan
Ganî: Zengin
Habib: Sevgili, çok sevilen
Hâdi: Doğru yola götüren
Hâfız: Muhafaza edici
Halîl: Dost
Halîm: Yumuşak huylu
Hâlis: saf, temiz
Hâmid: Hamd edici, övücü
Hammâd: Çok hamdeden
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
Kamer: Ay
Kayyim: Görüp, gözeten
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
Mâcid: Yüce ve şerefli
Mahmûd: Övülen
Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
Mâsum: Suçsuz, günahsız
Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
Mekkî: Mekkeli
Merhûm: Rahmetle bezenmiş
Mes'ûd: Mutlu
Metîn: Çok sağlam ve güçlü
Muallim: Öğretici
Muktedâ: Peşinden gidilen
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
Müctebâ: Seçilmiş
Mükerrem: Şerefli, yüce
Müktefî: İktifâ eden, yetinen
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
Mustafa: Çok arınmış
Müstakîm: Doğru yolda olan
Mutî: Hakka itaat eden
Mu'tî: Veren ihsân eden
Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
Müşâvir: Kendisine danışılan
Nakî: Çok temiz
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsih: Öğüt veren
Nâtık: Konuşan, nutuk veren
Nebî: Peygamber
Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
Necm(i): Yıldız
Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr: Işık, aydınlık
Râfi: Yükselten
Râgıb: Rağbet eden, isteyen
Rahîm: Mü'minleri çok seven
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
Resûl: Elçi
Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Saîd: Mutlu
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
Sâdık: Doğru olan, gerçekçi
Saffet: Arınmış, seçkin kişi
Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
Sâlih: iyi ve güzel huylu
Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah: Allah' ın kılıcı
Seyyid: Efendi
Şâfi: Şefaat edici
Şâkir: Şükredici
Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
Tâhir: Çok temiz
Takî: Haramlardan kaçınan
Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz: Nasihat eden
Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
Zâkir: Allah' ı çok anan
avatar
Mc Zindan Ankara Style
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3104
Aktiflik Puanı : 11268
Kayıt tarihi : 26/11/09
Yaş : 26
Nerden : ankara

http://www.amasyateknoloji.tk

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz